For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Universell Bibliofil-ID?

I sitt Infobrev 2-2010 beskriver Bibliofil nyskapningen Bibliofil-ID. Denne IDen vil gjøre det mulig å realisere relasjoner som blant annet "vil kunne knytte sammen verk i forskjellige utgaver og på forskjellige materialtyper".

Veldig bra! De sviktende forutsetningene for å få til noe slikt har ikke bare ført til en del halvgode og eksperimentelle løsninger, men av den grunn også til stor frustrasjon blant dem som drømmer om å hente ut mer av det formidlings- og kunnskapspotensialet som ligger i møysommelig registrerte bibliotekdata. Man kommer et stykke på vei med bøkenes ISBN-nummer, men hva med personer, personers ulike roller, emneord, film og musikk, de ulike FRBR-nivåene osv. Tiden er overmoden for bedre løsninger på dette området, og når det dreier seg om relasjoner kommer man ikke utenom identifisering.

Bibliofils nyvinning er også tidsriktig, på grensen til trendy, sett i lys av oppmerksomheten relasjoner mellom data har blitt gjenstand for de siste par åra. Semantisk web og buzzfenomenet Linked data handler for eksempel grunnleggende sett om akkurat dette; å knytte data sammen på bakgrunn av unike IDer. Når det gjelder Linked data begrenser ambisjonen seg heller ikke bare til å løse interne problemer i én samling av data (i vår sammenheng for eksempel knyttet til FRBR-relasjoner og autoritetskontroll i en bibliotekkatalog). Det handler om å i det hele tatt bidra til en smartere web gjennom å "lenke" sammen identifiserbare data fra ulike datasamlinger, på et globalt nivå. Og ikke minst handler det om å gjøre disse dataene og lenkene tilgjengelige for tjenesteutviklere.

På bakgrunn av frustrasjon over dagens begrensende forutsetninger, blandet med en fascinasjon for ambisjonene som ligger til grunn for Linked data-initiativet er jeg spent på ambisjonsnivået til Bibliofil og deres ID. Bibliofil-IDen vil åpenbart bidra positivt til tjenester i Bibliofils eget Websøk, men vil øvrige systemleverandører, Nasjonalbiblioteket med sitt Biblioteksøk, Bokelskere.no og andre også kunne basere tjenester på dette ID-systemet? Hvis svaret er ja, er jo dette en veldig god og etterlengtet nyhet, som vil kunne bidra til et skikkelig løft hva angår litteraturformidlende nettjenester. Er svaret nei, så burde den norske biblioteksektoren kanskje diskutere om vi ikke er tjent med et ID-system som fungerer for alle?
Beslektede poster:
Datautveksling
Kommentarer (4)  Permalink

Interessant frokostmøte om offentlige data

Under et frokostmøte i dag tidlig lanserte teknologirådet rapporten "Fra Altinn til alt ut? - Offentlige data for innovasjon og demokrati" (pdf). Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, som var invitert for å kommentere rapporten, svarte umiddelbart på en av rapportens anbefalinger da hun kunngjorde en mye etterspurt norsk variant av amerikanske data.gov og britiske data.gov.uk: data.norge.no!

Dette er en portal hvor man skal kunne finne opplysninger om tilgjengelige offentlige datakilder. Tiltaket kan sees i lys av trenden hvor man anser at data produsert med offentlige midler også bør gjøres fritt tilgjengelig for dem som indirekte har betalt for det hele. Dette skal bidra til transparens, demokrati, effektivisering og innovasjon. Det er selvsagt snakk om kjente og populære datakilder som yr.no, Kartverket og SSB, men også om "kultur"-data av den typen bibliotekene sitter på.

Det var ikke mange bibliotekarer tilstede på frokostmøtet, men biblioteksektoren kjenner forhåpentligvis sin besøkelsestid når datakilder skal registreres i portalen.

PS. Under evenementets paneldebatt brukte Trine Skei Grande NBDigital som et eksempel på at vi i offentlig forvaltning har en "grunnholdning som ikke er bra". Hun baserte utsagnet på egen erfaring med tjenesten og at data som er falt i det fri ikke er tilgjengeliggjort på en skikkelig måte i henhold til krav om norsk IP-adresse og reduserte bruksmuligheter. Gehalten i disse påstandene må hun eventuelt svare for selv, men poenget hennes om at tilgjengeliggjøring av data er noe som er uvant for mange deler hun med konklusjonen i rapporten "Fakta først" (pdf) fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen som har undersøkt blant annet akkurat det.

PSII. Mange var opptatt av kvalitet på data, datasett og strukturene som omgir dem. Det handler selvsagt om kompetanse. Ingen nevnte bibliotekarer, men det vil forhåpentligvis snart forandre seg:)

PSIII. Flere av debattantene nevnte offentlig finansiert forskning som del av det som nå bør tilgjengeliggjøres for fri bruk. Open Access eller institusjonelle arkiv ble ikke nevnt direkte, men her bør nok flere snakke sammen.
Kommentarer (1)  Permalink

The Code4Lib Journal, utgave 9

The Code4Lib Journal er ute med sin 9. utgave. Av innholdet kan nevnes:

Kommentarer (0)  Permalink

Nye konkurranser!

Jeg har et problem!
Biblioteklaboratoriet utlyser konkurranse:

Er det noe du strever med på det bibliotekteknologiske området? Er det noe du ønsker deg som du av en eller annen grunn ikke får til? Lurer du på hvordan du skal forholde deg til stadig nye teknologiske utfordringer?

Kanskje har noen andre det samme problemet som deg. Kanskje har noen allerede løst akkurat ditt problem. Eller kanskje noen har lyst til å løse det i felleskap med deg. For å finne ut av dette kreves det at du deler problemene dine med andre.

For å hjelpe deg med det utlyser Biblioteklaboratoriet en konkurranse om «beste problem». Vi vil gjerne høre hva din største utfordring er på det bibliotekteknologiske området. Beskriv problemet så utførlig som mulig og send beskrivelsen til post@biblioteklaboratoriet.no, eller lever den i postkassen på utstillingen vår på Bibliotekmøtet. Kanskje kan vi premiere vinneren med en løsning på problemet! Frist: 9. april 2010

Åpne lenkede data
Biblioteklaboratoriet utlyser konkurranse:

Åpne lenkede data (open linked data) betegner det å gjøre data offentlig tilgjengelig på Internett ved hjelp av semantisk web-teknologi (se http://linkeddata.org/). Det er også en standardisert måte å koble data fra forskjellige kilder på (såkalt «mashup»). Biblioteklaboratoriet utlyser en konkurranse om beste forslag til kobling av bibliotekdata og andre data med bruk av denne standarden. Ved siden av å presentere et konkret forslag, bør konkurransebidraget gjøre rede for kildene som er tenkt benyttet, samt for muligheter og utfordringer knyttet til bruken av lenkede data for dette formålet. Bidrag kan sendes til post@biblioteklaboratoriet.no eller lever den i postkassen på utstillingen vår på Bibliotekmøtet. Vi premierer vinneren med et gavekort på 2000 kr fra komplett.no. Frist: 11. juni 2010
Beslektede poster:
Elsevier-mos!
Kommentarer (2)  Permalink

Utstilling på bibliotekmøtet

NBFs spesialgruppe for IKT (SIKT) og Biblioteklaboratoriet samarbeider i år om en utstilling på Bibliotekmøtet på Hamar som utelukkende har til hensikt å spre det glade bibliotek-teknologiske budskap! Vi har intet produkt å selge, men ønsker å bidra med en enkel møteplass for dem som er interesserte i digitalt utviklingsarbeid på bibliotekfeltet, for eksempel knyttet til bibliotekatalogen, bibliotekenes nettsteder, e-bøker, bruk av sosiale teknologier eller kanskje til lagring og deling av metadata. Diskutér trender, del en god idé, møt potensielle samarbeidspartnere, luft en frustrasjon. Velkommen!
Kommentarer (0)  Permalink

Mens vi venter på Biblioteksøk...

Hvorfor finnes det ikke et godt nettsted - en helhetlig digital inngang - til den norske biblioteksektoren

...hvor brukeren kan søke i bibliotekenes samlede ressurser av fysiske og digitale dokumenter, samt i annen relevant informasjon knyttet til samlingene...

...som er en naturlig og oppsiktsvekkende god inngangsport til den norske kulturarven...

...hvor brukeren kan begrense søk eller trefflister etter ulike fasetter, deriblant etter geografisk beholdning...

...hvor nasjonale tjenester som Biblioteksvar, Ønskebok og NORA kan promoteres og kanskje kobles opp mot søketjenesten...

...hvor trefflistene relevansrangeres etter fornuftige og brukergenererte kriterier...

...hvor brukeren ved få eller ingen treff får anbefalinger og vises til informasjon som er relatert til søkekriteriet...

...hvor design og informasjonsarkitektur imponerer og samsvarer med noe som brukerne er vant med fra sin daglige ferdsel på nettet, og i tillegg tilfredsstiller sentrale krav i forhold til tilgjengelighet og bruk av standarder...

...hvor katalogposter kobles til og integrerer innhold fra nettleksikon, eksterne musikk-, film- og litteraturtjenester, blogger og aviser (for eksempel anmeldelser)...

...hvor man kan søke i skannende fulltekster og metadata samtidig...

...hvor det i størst mulig grad gis tilgang til den delen av kulturarven som har falt i det fri, eller som er lisensiert på en måte som gir tilsvarende opphavsrettslige muligheter for bruk...

...hvor man kan laste ned fulltekst, lydopptak og (levende) bilder når slikt er tilgjengelig...

...hvor man kan bla i et utvalg av sider, høre et utdrag lyd eller se noen sekunder med levende bilder der hvor åndsverksloven ikke tillater full tilgang...

...som har en utlånstjeneste for e-bøker (per fil)...

...hvor brukerne gis mulighet til å reservere og bestille (fysisk) materiale til ønsket bibliotek...

...hvor brukerne får tilgang til og kan administrere sine lån, reserveringer, gebyr, fjernlån osv...

...hvor brukere og bibliotekarer kan beskrive, kommentere og diskutere dokumenter fra samlingene...

...hvor brukerne kan tilpasse nettstedets tjenester og fremtoning etter behov...

...som anbefaler brukeren dokumenter og informasjon basert på hva "lignende" brukere har anbefalt...

...hvor bibliografiske data baserer seg på kvalitetskatalogisering fra sentrale instanser...

...hvor det tilbys en variasjon av RSS-strømmer til innholdet på nettstedet og i katalogen...

...hvor det  er implementert åpne APIer og protokoller for utveksling av data slik at bibliotek og andre kan bygge tilpassede tjenester på toppen av samlingene, eller integrere søk, trefflister og annen funksjonalitet fra den sentrale tjenesten i sitt eget nettsted eller i sin egen katalog...

...hvor det etableres solide og åpne autoritetsregistre i forhold til verk, manifestasjoner, opphav og emneord...

...hvor det er mulig å inndele søk og trefflister etter verk, ulike uttrykk av et verk, ulike manifestasjoner av et verk og faktiske eksemplarer av et verk (FRBR)...

...hvor bibliotek som ønsker det kan få en egen side på nettstedet som sin fungerende "hjemmeside", for eksempel som et alternativ til en bortgjemt og lite fleksibel plassering på respektive kommuners nettsteder...

...hvor brukerne kan ledes til informasjon om og fra sitt lokale eller foretrukne bibliotek enten i form av en lenke til et gitt biblioteks eget nettsted, eller i form av et gitt biblioteks integrerte side...

...hvor brukeren enkelt kan generere og plukke opp referanser til sitt referansehåndteringssystem...

...hvor Dewey og andre klassifikasjonssystem tas i bruk til mer enn hylleoppstilling, for eksempel gjennom mappinger til emneordsregistre og brukergenererte beskrivelser...

...hvor utviklingen av nye tjenester diskuteres åpent i biblioteksektoren ved hjelp av egnede kommunikasjonsverktøy som informasjonsblogger, wikier, konferanser, arbeidsverksteder og utviklingssandkasser...

...hvor teknologien og utviklingen dokumenteres kontinuerlig i åpne og tilgjengelige kanaler, både på et teknisk og og på et "leselig" nivå for glade amatører, slik at tjenester og funksjonalitet kan gjenbrukes, og slik at bibliotekteknologisk kompetanse ikke lukkes inne i utviklermiljøene?

Er det fordi det ikke er mulig? Er det fordi det vil koste for mye? Er det fordi dette er en dårlig idé? Er det fordi biblioteksektoren består av institusjoner og kommersielle aktører med egne og andre interesser som eventuelt står i veien for en slik enhetlig tjeneste? Er det fordi biblioteksektoren anser at dagens representasjon på nettet møter brukerens behov og bibliotekenes samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte?

Med vennlig og undrende hilsen
Biblioteklaboratoriet med venner
Kommentarer (1)  Permalink

Godt nytt år!

Vi går inn i Biblioteklaboratoriets tredje år. I fjor gjennomførte vi en workshop som vi fikk gode tilbakemeldinger på og vi har vært med på initieringen av Pode-prosjektet ved Deichman, der vi fungerer som referansegruppe. Vi har holdt en rekke styremøter, hvorav det siste også hadde internasjonale innslag - vi hadde Daniel Andersson og Oskar Andersson Laurin fra Stockholms stadsbibliotek og Mads Villadsen fra Statsbiblioteket i Danmark på besøk. Det var svært nyttig for oss å lære mer om likhetene og forskjellene på situasjonen i Skandinavia. Vi hørte om intitiativet Öppna biblioteket i Sverige og Summa, som er en søkemotor (med åpen kildekode) for samtidig søk i flere datakilder.

I 2009 håper vi på å fortsette det skandinaviske samarbeidet, kanskje ved å ha en felles workshop. Uansett håper jeg at det blir fortsatt vekst i allmenningen vår og vil takker alle bidragsyterne for innsatsen. Biblioteklaboratoriet er et kollektivt arbeid!

Kommentarer (4)  Permalink

En liten oppsummering

19. og 20. juni gikk Biblioteklaboratoriets andre workshop av stabelen. Vi var nærmere 40 deltagere som over to dager fikk servert engasjerte og ikke minst engasjerende innledninger, og som jobbet gruppevis med ulike oppgaver. Det ble også tid til middag og sosiale utskeielser.

Workshoppen var denne gangen konsentrert rundt et nytt prosjekt hvor Biblioteklaboratoriet fungerer som referansegruppe. Prosjektet går ut på å lage en løsning for et grensesnitt hvor man kan koble bibliotekdata med data fra andre kilder - såkalte mash-ups. Workshoppen ønsket derfor å undersøke slike datakilder og ulike utgangspunkt for et grensesnitt. Vi ønsket også å kartlegge aspekter ved eksisterende løsninger som ikke er ønskelige i en ny løsning. Dette resulterte i at to grupper installerte og undersøkte metasøkesystemene VuFind og LibraryFind. Et par grupper undersøkte og dokumenterte aktuelle datakilder (Her konsentrerte den ene gruppa seg særskilt om Wikipedia.) Og én gruppe dokumenterte svakheter ved eksisterende løsninger basert på idéen om å på sikt utvikle en Bad Librarianship Calendar inspiriert av Netlife Researchs Bad Usability Calendar. Fruktene fra dette arbeidet er dokumentert ulike steder i Biblioteklaboratoriets allmenning.

Som inspirasjon til arbeidet begynte begge workshop-dager med et par innledninger. Den første dagen presenterte prosjektleder Anne-Karine Sandberg mash-up-prosjektet nevnt ovenfor, etterfulgt av Tor Arne Dahl med en innledning om web services (pdf). Dag to diskuterte Unni Knutsen NORMARC versus MARC21 (pdf), og Trond Aalberg presenterte ulike problemstillinger knyttet til FRBRisering av bibliotekdata. Innledningene ble fulgt opp av spennende og fruktbare diskusjoner. De tilstedeværende fikk også en liten bonus fra ABM-utvikling som kort informerte om status for sitt såkalte felles søke- og lånetjeneste-prosjekt.

Workshoppen var i det hele tatt en lærerik affære! Takk til de som deltok og velkommen neste gang til alle som ivrer for den bibliotek-teknologiske utviklingen.

Og selvsagt, god sommer!
Beslektede poster:
Datautveksling
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (0)  Permalink

Workshop-program

Programmet for Biblioteklaboratoriets workshop 19. og 20. juni er nå klart, og det er stadig plasser igjen. For påmelding og en mer detaljert beskrivelse av formål og innhold se forrige innlegg på disse sidene.

Torsdag 19. juni
10.00 Åpning ved Nils Pharo
10.15 Introduksjon av mash-up-prosjekt ved Anne Karine Sandberg
11.15 Web services ved Tor Arne Dahl
12.00 Introduksjon til arbeidsform og -grupper på workshopen
12.30 Lunsj
13.30-19.00 Workshop (med pauseinnslag)
19.30 Middag

Fredag 20. juni
09.00 NORMARC vs. MARC21 ved Unni Knutsen
10.00 FRBRisering av bibliotekdata ved Trond Aalberg
11.00 Workshop
12.00 Lunsj
13.00 Workshop
14.30 Oppsummering

PS. Lunsj er inkludert i påmeldingsavgiften. Biblioteklaboratoriet spanderer middag på deltakerne torsdag. Velkommen.
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (0)  Permalink

Biblioteklaboratoriets Workshop #2

Biblioteklaboratoriet inviterer til sin andre workshop!

Når det stilles spørsmål om hva som egentlig er bibliotekarers og bibliotekets rolle i vår nettbaserte samtid,  er svaret ofte at også brukere på jakt etter kvalitet i søppelberget av digital informasjon trenger veiledning og systematisering. Kanskje mer enn noen gang før. workshop     

I teorien høres dette fornuftig ut. I praksis må vi vel innrømme at det er et stykke igjen til at både bibliotekaren og biblioteket fungerer skikkelig godt på nettet. Utgangpunktet er bra, men egnede verktøy og tilhørende kompetanse må utvikles kontinuerlig. Ofte er bibliotekaren prisgitt rigide datasystemer som ikke kan tilby samme brukskvalitet som tilsvarende kommersielle tjenester som er gratis for sluttbrukerne. Biblioteklaboratoriet inviterer derfor alle som vil ta skjeen i egen hånd og ivrer for en bibliotek-teknologisk utviking til workshop og dugnad.

ABM-utvikling har gitt økonomisk støtte til å videreutvikle vinnerbidraget fra fjorårets mash-up-konkurranse i Biblioteklaboratoriets regi. I dette prosjektet skal det utvikles en pilot for et grensesnitt som i større grad enn dagens online-kataloger gir brukeren anledning til å «sluttføre en transaksjon» i det digitale biblioteket. Tanken er at brukeren ikke bare skal ledes til metadata som beskriver bibliotekets fysiske samling, men også til annen informasjon som kan knyttes til samlingenes innhold. Dette skal blant annet muliggjøres gjennom å koble – eller «mashe opp» om man vil – bibliotekdata med innhold fra eksterne leverandører av innhold. Tenk film, musikk, Wikipedia etc.

Biblioteklaboratoriet fungerer som referansegruppe i dette prosjektet, der kildekoden skal gjøres åpen og tilgjengelig for allmenn bruk og utvikling. Vi ønsker derfor, blant annet gjennom denne workshoppen, å invitere bibliotekmiljøet til å bidra med innsikt og erfaring som kan komme alle til gode. For å kunne gjennomføre prosjektet trengs blant annet større innsikt i hvilke teknologier som foreligger, og i hvordan man kan gjøre nytte av dem. Workshoppens hovedanliggende vil være å dokumentere og samle slik innsikt i vår allerede godt etablerte wiki, Allmenningen.

Under workshoppen vil deltakerne gruppevis få anledning til sette opp og undersøke søkesystemer som VUFind, Summa og LibraryFind. Vi skal undersøke ulike API-er og Web Services fra eksterne datakilder som for eksempel Bokkilden, LibraryThing og Wikipedia, og vil også forsøke å kartlegge hvilke tjenester dagens biblioteksystemer tilbyr for utveksling av bibliotekdata.

I tillegg til at det ferske (og foreløpig navnløse – kom gjerne med forslag til navn!) mash-up-prosjektet vil bli gitt en nærmere presentasjon, vil det også holdes mer generelle innledninger om fagaktuelle problemstillinger som NORMARC versus MARC21, Web Services, FRBRisering av bibliotekdata etc.

Forrige workshop viste et stort behov for å samles og prate om disse tingene. Her byr det seg altså en mulighet til å gjøre akkurat det, for læring og utveksling av erfaring.  Og det hele blir selvsagt moro og sosialt, med middag og forfriskninger på kveldstid. Med andre ord: Noe bortimot en perfekt start på sommeren!

Alle er hjertelig velkomne, men – OBS OBS – her er det begrenset med plasser.
(Det vil snart foreligge et utfyllende program.)

Tid: 19. og 20. juni
Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs og konferansesenteret
Pris: 500 kroner
Påmelding: kurs@jbi.hio.no
Påmeldingsfrist: 6. juni

Med vennlig hilsen
Biblioteklaboratoriet

Aktuelle lenker:
  • Mash-up prosjektet i Allmenningen
  • VuFind
  • Summa
  • LibraryFind
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (1)  Permalink
Next1-10/29

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS