For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Datautveksling

Biblioteklaboratoriet har i samarbeid med svenske LIBRIS og Stockholms Stadsbibliotek nylig avholdt en lærerik workshop i Stockholm.

Temaet var todelt. Første dag ga en innføring i fenomenet som ofte omtales som Internettevolusjonens neste steg: Tim Berner-Lees visjon om en «semantisk web». Andre dag drodlet vi rundt mulige plattformer for bibliotekteknologisk samarbeid på tvers av landegrenser, organisasjoner og eksisterende systemer.

En foreløpig oppsummering peker i retning av at (bibliotek)data må ansees som og brukes til mer enn kartlegging av fysiske samlinger: Som konkrete verktøy i en digital formidlingsprosess. Dette krever imidlertid at vi henter dataene ut av de lukkede siloene hvor de befinner seg i dag, og gjør dem allment tilgjengelige i fornuftige og brukbare formater. En realisering av den semantiske webben innebærer i praksis noe slikt, og gir oss samtidig konkrete verktøy til gjennomføringen.

Data

LIBRIS' konvertering av MARC-data til rdf-format, i henhold til prinsipper for Linked Data, viser at den semantiske webben er i ferd med å bevege seg fra et luftig idéplan til noe mer konkret og håndfast. Den semantiske webben kan løslig beskrives som en smartere web, hvor data fra ulike kilder lenkes sammen gjennom metadata, unike identifikasjonsmarkører og meningsfylte relasjoner basert på standardiserte formater som rdf, Dublin Core og SKOS.Det handler grunnleggende sett om klassisk kunnskapsorganisasjon på webben, og slektskapet til bibliotekariske paradegrener som tesauruskonstruksjon, håndtering av metadata og autoritetsregistre, og ikke minst FRBR-filosofering, er åpenbar. Her er det bare å gripe ballen, slik LIBRIS nå på eksemplarisk vis gjør! (Og vi bibliotekarer som trodde vi var i ferd med å bli irrelevante...)

Foruten Martin Malmsten og Anders Söderbäcks presentasjon av nevnte LIBRIS-prosjekt, fikk vi første dag innledninger av «evangelist» Richard Wallis fra Talis, Mats Hernvall fra Københavns biblioteker og Asgeir Rekkavik fra Deichman og SUBLIMA-prosjektet.

Systemleverandøren Talis er et annet eksempel på at noe er i ferd med å skje. De har trappet ned satsningen på tradisjonelle biblioteksystem til fordel for en semantisk web-plattform som de selger tjenester på toppen av, blant annet til BBC`s nettsatsning og OCLC. Som en slags begrunnelse for denne trenden viste Wallis et utall eksempler på at den såkalte «neste-generasjons OPAC» stort sett er på plass, med fasetterte søkemuligheter, delvis FRBRisering og mash-ups med eksterne kilder. Nå står vi ovenfor nye utfordringer: Hvordan kan de store mengdene med data som bibliotekene sitter på utnyttes på en enda mer meningsfull og formidlende måte? Hvordan kan bibliotekene bidra til en smartere web gjennom å stille dataene sine til rådighet?

Mats Hernvall svarte på disse spørsmålene i sin presentasjon av «Ting»-prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Århus bibliotek. Her høstes bibliotekdata, Wikipedia-data, Google Books-data, brukergenererte data og you-name-it inn i en brønn (brønd.TING), hvor dataene indekseres og settes i relasjon til hverandre, og til slutt tilgjengeliggjøres gjennom ulike API´er (mellem.TING) til ulike presentasjonsmedier (præsentations.TING). En svært forfriskende idé som etter planen lanseres som et åpen kildekode-produkt allerede i september. Vi kan jo håpe at noen av våre egne systemleverandører lar seg friste av et deilig og inspirerende opphold i Danmark til høsten!

Til slutt viste Asgeir Rekkavik at det også skjer spennende ting i Norge på semantisk web-området i sin presentasjon av emneportalverktøyet SUBLIMA, hvis ferdigstillelse også ligger rett rundt hjørnet. SUBLIMA ble til etter at ABM mottak søknader om støtte til oppdatering fra emneportalene Detektor og SMIL og fant ut at det var en god idé å samordne løsningene på respektive ønsker. Heldigvis for oss andre som nå får servert et åpen kildekode-verktøy basert på morgendagens teknologi.

Utveksling

Andre dag av workshoppen dreide seg om mulige former for samarbeid. Problemet vi forsøkte å finne løsninger på ble beskrevet på følgende måte:

«Den teknologiske bibliotekutviklingen foregår ofte parallelt i ulike miljøer og ofte bak lukkede dører. Miljøene kan bestå i kommersielle og ikke-kommersielle systemleverandører, store (KB, Nasjonalbiblioteket), mellomstore (Stockholms Stadsbibliotek, Deichman) og små bibliotek, fag- og forskningsbibliotek, særmiljøer (Biblioteklaboratoriet, Öppna bibliotek), utdanninger m.m., og alt dette på tvers av landegrenser. I praksis løser man ofte de samme problemene innenfor områder hvor samarbeid og gjenbruk kunne gitt bedre og mer effektive løsninger.»

For å sette oss på sporet av praktiske løsningsforslag ga Daniel Anderson fra Stockholm Stadsbibliotek en presentasjon av prosjektet «Öppna bibliotek» (en åpen og sentralisert løsning for brukergenerert innhold), Nils Pharo presenterte Biblioteklaboratoriet, Magnus Enger Pode-prosjektet og Rurik Greenall prosjektet UBiT2010. Som en bonus fikk vi i tillegg, av Henrik Lindström fra LIBRIS, en grundig og inspirerende presentasjon av utviklingsprossessen frem mot det svenske samsøket «Sondera».

Etter presentasjonene gikk vi gruppvis til verks på oppdraget om å komme opp med et gjennomførbart samarbeidsprosjekt. Her kom det frem mange spennende idéer, hvorav i alle fall to vil følges opp helt konkret:
•    Det vil jobbes imot å arrangere en større skandinavisk workshop i 2010; hvor prosjekter og erfaringer kan deles og diskuteres.
•    Biblioteklaboratoriet vil forsøke å sette opp en norsk variant av prosjektet ”Öppna bibliotek”; en sentralisert database for brukerkommentarer og tagger knyttet til norske biblioteksamlinger.


Beslektede poster:
Universell Bibliofil-ID?
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Kommentarer (2)  Permalink

En liten oppsummering

19. og 20. juni gikk Biblioteklaboratoriets andre workshop av stabelen. Vi var nærmere 40 deltagere som over to dager fikk servert engasjerte og ikke minst engasjerende innledninger, og som jobbet gruppevis med ulike oppgaver. Det ble også tid til middag og sosiale utskeielser.

Workshoppen var denne gangen konsentrert rundt et nytt prosjekt hvor Biblioteklaboratoriet fungerer som referansegruppe. Prosjektet går ut på å lage en løsning for et grensesnitt hvor man kan koble bibliotekdata med data fra andre kilder - såkalte mash-ups. Workshoppen ønsket derfor å undersøke slike datakilder og ulike utgangspunkt for et grensesnitt. Vi ønsket også å kartlegge aspekter ved eksisterende løsninger som ikke er ønskelige i en ny løsning. Dette resulterte i at to grupper installerte og undersøkte metasøkesystemene VuFind og LibraryFind. Et par grupper undersøkte og dokumenterte aktuelle datakilder (Her konsentrerte den ene gruppa seg særskilt om Wikipedia.) Og én gruppe dokumenterte svakheter ved eksisterende løsninger basert på idéen om å på sikt utvikle en Bad Librarianship Calendar inspiriert av Netlife Researchs Bad Usability Calendar. Fruktene fra dette arbeidet er dokumentert ulike steder i Biblioteklaboratoriets allmenning.

Som inspirasjon til arbeidet begynte begge workshop-dager med et par innledninger. Den første dagen presenterte prosjektleder Anne-Karine Sandberg mash-up-prosjektet nevnt ovenfor, etterfulgt av Tor Arne Dahl med en innledning om web services (pdf). Dag to diskuterte Unni Knutsen NORMARC versus MARC21 (pdf), og Trond Aalberg presenterte ulike problemstillinger knyttet til FRBRisering av bibliotekdata. Innledningene ble fulgt opp av spennende og fruktbare diskusjoner. De tilstedeværende fikk også en liten bonus fra ABM-utvikling som kort informerte om status for sitt såkalte felles søke- og lånetjeneste-prosjekt.

Workshoppen var i det hele tatt en lærerik affære! Takk til de som deltok og velkommen neste gang til alle som ivrer for den bibliotek-teknologiske utviklingen.

Og selvsagt, god sommer!
Beslektede poster:
Datautveksling
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (0)  Permalink

Mashup i praksis: Pensumhjelpen

En gruppe masterbibliotekarstudenter fra Høgskolen i Oslo klekket ut en smart idé for en mashup på Biblioteklaboratoriets workshop i Bergen høsten 2007. Tanken var at mashup-løsningen skulle hjelpe lærere til å sette opp studentvennlige pensumlister. Pensumhjelpen ble dokumentert på Allmenningen, og der beskrives webapplikasjonen på denne måten:

Vi har avdekket et sterkt behov for hjelp til å lokalisere pensumlitteratur for studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. I dag inneholder pensumlistene både bøker, artikler og nettressurser, og studentene bruker mye unødig tid på å lete fram disse i bibliotek og bokhandler. Mange gir kanskje opp når det er noe de ikke finner, og vi ønsker derfor å lage en løsning som kan gjøre automatiske søk i diverse databaser på bakgrunn av pensumlistene. Vi vil også gi lærerne et verktøy for å kunne utvikle pensumlister på en bedre måte, og lettere kunne dele og utveksle pensumlister.

Løsningen er todelt. Den første delen er et verktøy for å generere pensumlister i XML/Dublin Core-format. Den andre delen er en mashup som bruker distribuerte søk til å finne dokumentene som er beskrevet i XMLen.

Arbeidsgruppen, som besto av Irene Eikefjord, Birte Fallet, Kjersti Haukaas, Anne-Stine Husevåg og Asbjørn Risan, leverte inn bidraget til Biblioteklaboratoriets mashup-konkurranse. Der fikk det hederlig omtale, men nådde ikke helt opp.

Konkurransebidraget var likevel så godt beskrevet og begrunnet at Anne-Stine og Sissel Marie Vatne nå har implementert en løsning i en temaoppgave knyttet til mastermodulen Webteknologier på bibliotekutdanningen. For å kunne gjennomføre temaoppgaven i tide, var de nødt til å begrense pensumlistene til bare bøker.

Kort fortalt er flyten i applikasjonen slik: Læreren legger inn ISBN-numrene til bøkene på pensumlisten i et webgrensesnitt. Disse lagres så i et spesialutviklet XML-format, som deretter brukes som input til mashup-løsningen. (I demoversjonen, som det er en lenke til under, er det forhåndsdefinert fem pensumlister som kan benyttes i stedet.)

Mashup-programmet leser suksessivt ISBN-numrene, og sender forespørsler til følgende datakilder:
Når alt dette er gjort, kobles data sammen og presenteres for brukeren. For hver bok på pensumlisten vises:
  • Bokinformasjon i APA-format (altså malen for litteraturlister utarbeidet av American Psychological Association)
  • Omslagsbilde
  • Informasjon om hvor mage eksemplarer som er tilgjengelig ved ditt lokale bibliotek
  • Prisinformasjon og lenke til kjøp hos Bokkilden
  • Prisinformasjon og lenke til kjøp hos Amazon
  • En markering av den laveste prisen
Webapplikasjonen er skrevet i PHP, og kildekoden er gjort tilgjengelig for nedlasting. Bruksreglene for denne følger GNU General Public Licence.
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (0)  Permalink

Workshop-program

Programmet for Biblioteklaboratoriets workshop 19. og 20. juni er nå klart, og det er stadig plasser igjen. For påmelding og en mer detaljert beskrivelse av formål og innhold se forrige innlegg på disse sidene.

Torsdag 19. juni
10.00 Åpning ved Nils Pharo
10.15 Introduksjon av mash-up-prosjekt ved Anne Karine Sandberg
11.15 Web services ved Tor Arne Dahl
12.00 Introduksjon til arbeidsform og -grupper på workshopen
12.30 Lunsj
13.30-19.00 Workshop (med pauseinnslag)
19.30 Middag

Fredag 20. juni
09.00 NORMARC vs. MARC21 ved Unni Knutsen
10.00 FRBRisering av bibliotekdata ved Trond Aalberg
11.00 Workshop
12.00 Lunsj
13.00 Workshop
14.30 Oppsummering

PS. Lunsj er inkludert i påmeldingsavgiften. Biblioteklaboratoriet spanderer middag på deltakerne torsdag. Velkommen.
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (0)  Permalink

Biblioteklaboratoriets Workshop #2

Biblioteklaboratoriet inviterer til sin andre workshop!

Når det stilles spørsmål om hva som egentlig er bibliotekarers og bibliotekets rolle i vår nettbaserte samtid,  er svaret ofte at også brukere på jakt etter kvalitet i søppelberget av digital informasjon trenger veiledning og systematisering. Kanskje mer enn noen gang før. workshop     

I teorien høres dette fornuftig ut. I praksis må vi vel innrømme at det er et stykke igjen til at både bibliotekaren og biblioteket fungerer skikkelig godt på nettet. Utgangpunktet er bra, men egnede verktøy og tilhørende kompetanse må utvikles kontinuerlig. Ofte er bibliotekaren prisgitt rigide datasystemer som ikke kan tilby samme brukskvalitet som tilsvarende kommersielle tjenester som er gratis for sluttbrukerne. Biblioteklaboratoriet inviterer derfor alle som vil ta skjeen i egen hånd og ivrer for en bibliotek-teknologisk utviking til workshop og dugnad.

ABM-utvikling har gitt økonomisk støtte til å videreutvikle vinnerbidraget fra fjorårets mash-up-konkurranse i Biblioteklaboratoriets regi. I dette prosjektet skal det utvikles en pilot for et grensesnitt som i større grad enn dagens online-kataloger gir brukeren anledning til å «sluttføre en transaksjon» i det digitale biblioteket. Tanken er at brukeren ikke bare skal ledes til metadata som beskriver bibliotekets fysiske samling, men også til annen informasjon som kan knyttes til samlingenes innhold. Dette skal blant annet muliggjøres gjennom å koble – eller «mashe opp» om man vil – bibliotekdata med innhold fra eksterne leverandører av innhold. Tenk film, musikk, Wikipedia etc.

Biblioteklaboratoriet fungerer som referansegruppe i dette prosjektet, der kildekoden skal gjøres åpen og tilgjengelig for allmenn bruk og utvikling. Vi ønsker derfor, blant annet gjennom denne workshoppen, å invitere bibliotekmiljøet til å bidra med innsikt og erfaring som kan komme alle til gode. For å kunne gjennomføre prosjektet trengs blant annet større innsikt i hvilke teknologier som foreligger, og i hvordan man kan gjøre nytte av dem. Workshoppens hovedanliggende vil være å dokumentere og samle slik innsikt i vår allerede godt etablerte wiki, Allmenningen.

Under workshoppen vil deltakerne gruppevis få anledning til sette opp og undersøke søkesystemer som VUFind, Summa og LibraryFind. Vi skal undersøke ulike API-er og Web Services fra eksterne datakilder som for eksempel Bokkilden, LibraryThing og Wikipedia, og vil også forsøke å kartlegge hvilke tjenester dagens biblioteksystemer tilbyr for utveksling av bibliotekdata.

I tillegg til at det ferske (og foreløpig navnløse – kom gjerne med forslag til navn!) mash-up-prosjektet vil bli gitt en nærmere presentasjon, vil det også holdes mer generelle innledninger om fagaktuelle problemstillinger som NORMARC versus MARC21, Web Services, FRBRisering av bibliotekdata etc.

Forrige workshop viste et stort behov for å samles og prate om disse tingene. Her byr det seg altså en mulighet til å gjøre akkurat det, for læring og utveksling av erfaring.  Og det hele blir selvsagt moro og sosialt, med middag og forfriskninger på kveldstid. Med andre ord: Noe bortimot en perfekt start på sommeren!

Alle er hjertelig velkomne, men – OBS OBS – her er det begrenset med plasser.
(Det vil snart foreligge et utfyllende program.)

Tid: 19. og 20. juni
Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs og konferansesenteret
Pris: 500 kroner
Påmelding: kurs@jbi.hio.no
Påmeldingsfrist: 6. juni

Med vennlig hilsen
Biblioteklaboratoriet

Aktuelle lenker:
  • Mash-up prosjektet i Allmenningen
  • VuFind
  • Summa
  • LibraryFind
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (1)  Permalink

Biblioteklaboratoriets workshop has happened

Biblioteklaboratoriets workshop ble avsluttet rundt klokka 15 tirsdag 13. november. Arbeidsgruppa er svært fornøyd med arrangementet, og vil takke Thomas Brevik for god planlegging og tilrettelegging. De faglige presentasjonene er publisert og lenket fra programmet.

Det kom fram mange gode ideer under gruppearbeidet. Takk for engasjementet og innsatsen! Resultatene er dokumentert på Biblioteklaboratoriets allmenning. Bibliotkelaboratoriets arbeidsgruppe kommer til å diksutere hva som kan gjøres videre med disse innspillene på neste møte.

Hvis noen klør i fingrene etter å legge inn mer innhold på allmenningen, er det en lang liste med termer som trenger forklaringer. Her håper vi at noen føler seg kallet!
Beslektede poster:
Biblioteklaboratoriets workshop is happening!
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Kommentarer (0)  Permalink

Biblioteklaboratoriets workshop is happening!

Biblioteklaboratoriets workshop is happening!

Til strålende solskinn i et konferanserom på taket av Bergen by er vi samla i overkant av 30 bibliotekarer for å koke i hop noen gode idéer til bibliotekens digitale fremme. Fra morgenen av har Unni Knutsen presentert et kritisk perspektiv på bibliotekenes nett-katologer, krydret med fjerne og nære eksempler til etterfølgelse. Torkel Hasle fra Bibliotek-systemer og Ole Husby fra Bibsys har lagt frem sine visjoner og spådommer i forhold biblioteksystemenes rolle og fremtid. Stikkord: åpenhet, deling, rettigheter til metadata og brukertilpasning (eller ikke...).

Thomas Brevik blogger om hva som skjer - les mer på Blogg og bibliotek
Beslektede poster:
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Kommentarer (0)  Permalink

Invitasjon til workshop i Bergen

Biblioteklaboratoriet inviterer i samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek til workshop i Bergen 12.-13. november! Formålet er å samle folk som er interessert i å utvikle nye løsninger for å tilgjengliggjøre bibliotekdata på World Wide Web, enten ved å tenke nytt om grensesnitt på bibliotekenes nettsteder eller ved å utforske nye måter å koble sammen våre data med andres. Noen stikkord: bibliotekdata via Google, anmeldelser koblet til bibliografiske poster, gjenskaping av mistet funksjonalitet fra kortkatalogen, anbefalingstjenester, brukerskapte emneord og biblioteket som digital sosial møteplass,

Dersom du synes dette er interessante problemstillinger å arbeide med og du har lyst til å tilbringe to dager med idémyldring i grupper, utarbeidelser av prosjektbeskrivelse, teknisk fikling og gode diskusjoner så er det bare å melde seg på. Det er et begrenset antall plasser og vi ønsker at det kommer deltagere fra såvel fagbibliotek- som folkebiblioteksektoren. Det er selvsagt også åpent for andre som er interessert i slike problemstillinger. I alt er det 20-25 plasser på workshopen.

Programmet er ennå ikke klart, men vil naturlig nok omfatte en stor grad av egeninnsats. Det vil i tillegg være innlegg til inspirasjon fra bl.a. høgskolelektor Unni Knutsen, som vil påpeke utfordringer/svakheter ved dagens systemer og foreslå tjenesteutvikling. Dessuten vil det være innledninger om bruk av teknologier som OAI/PMH, SRU/SRW og z39.50.

Workshopen vil finne sted i Bergen kongressenter. Pris kr. 1000 inkluderer lunsj begge dager og middag den 12. november. Eventuelt hotell må bestilles i tillegg, men det er mulighet for rabatt ved innkvartering på Scandic Bergen City hotell.

Påmeldinger kan sendes til med kopi til . Påmeldingsfrist: 20. oktober.
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Kommentarer (1)  Permalink
1-8/8

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS