For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Podeprosjektet

Podes logoI løpet av Biblioteklaboratoriets levetid har noen prosjekter knyttet til laboratoriet kommet og gått. Et av disse er Pode.

Pode har sitt utspring i vinnerbidraget i klassen ”Beste mashup-idé” fra Biblioteklaboratoriets konkurranse høsten 2007. Ideen ble i etterkant foredlet frem til en prosjektsøknad og delfinansiert av ABM-utvikling. Prosjektorganisasjonen er plassert på Deichmanske bibliotek. Biblioteklaboratoriet er referansegruppe for prosjektet.

Podeprosjektet utforsker hvilken tilgang bibliotekene har til egne katalogdata. Det ser på tilgangen til bibliotekenes bibliografiske data og mulighetene norske bibliotek har til å lage tjenester på toppen av disse for å presentere bibliotekkatalogen på nye - og kanskje mer spennende måter.

Det overordnede målet med Pode er å tilrettelegge for en bedre brukeropplevelse i bibliotekenes katalog på nett. Dette gjøres ved å gi brukerne relevant informasjon og merverdi gjennom å koble sammen data i egen bibliotekkatalog, samt å koble til relevant innhold fra andre kilder.

Prosjektet er nå inne i tredje fase og har Linked data og semantisk web som fokusområde. To norske forfattere og hele den flerspråklige faglitteratursamlingen ved Deichman skal konverteres til RDF og det skal lages tjenester på toppen av disse dataene. Du kan følge prosjektet fortløpende på Podes blogg

I fase 1 og 2 ble tilgjengeligheten til dataene undersøkt via de biblioteksspesifike protokollene z39.50 og SRU. Det ble laget to mashuper; Reiseplanleggeren og Musikkmashupen. De fleste norske bibliotek har z39.50-protokoll, men slett ikke alle. Den litt nyere protokollen SRU ble også prøvd ut, men siden det ikke er noen norske biblioteksystem som har denne protokollen, ble Koha installert.

I Koha er det svært enkelt å legge til innhold fra andre kilder på en ryddig måte. Dette er gjort synlig ved at Musikkmashupen og lenker til fulltekstartikler i JournalTOC har blitt integrert i Koha i såkalte "mashins".

For å jobbe med presentasjon av bibliotekkatalogen som helhet ble det fritt tilgjengelige indekserings og søkegrensesnittet VuFind installert.

Dagens bibliotekkataloger inneholder ingen relasjoner mellom forfatter, verk og ulike utgaver. Det er ikke rom for det i MARC-formatet. Som svar på den vanlige verdens relasjonsdatabaseteori har IFLA laget en konseptuell modell for bibliografiske data, den såkalte FRBR-modellen. Denne har Pode testet ut i samarbeid med Trond Aalberg ved NTNU som har laget et verktøy for å FRBRisere MARC-data etter et sett regler vi kan være med på å sette opp. Målet har vært å redusere trefflistene brukeren får ved å søke på en forfatter.

Arbeidet med mashupene, Koha, VuFind og FRBRisering har avdekket flere utfordringer knyttet til de bibliografiske dataene. Endringer i katalogiseringspraksis opp i gjennom årene, diskutabel kvalitet på inndaterte data fra de gamle katalogkortene, ulik tolkning av katalogiseringsreglene fra person til person og fra tiår til tiår - alt dette er med på å gjøre oppslag og søkeresultater i norske bibliotekkataloger svært varierende - både internt i en katalog og selvfølgelig også på tvers av de ulike bibliotekkatalogene.

Podeprosjektet har støtte fra ABM-utvikling ut 2010.

Ressurser
Kommentarer (1)  Permalink

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS