For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Bokelskere

Den siste uken har jeg brukt mye tid på nettstedet bokelskere.no, som ble startet opp av André Nesse og Tore Renberg for en stund siden, men ble tilgjengelig for folk flest for en knapp måned tilbake.

Hvis man ser bort fra den rent personlige gleden over å finne et nettsted der lesing, bøker og litteraturdiskusjoner står i fokus så er det lett å videre assosiere over hvordan en slik tjeneste kan kobles mot bibliotekenes litteraturformidling. Bokelskere har selv en løsning der man kan finne ut om "ditt" bibliotek har boka. Metadataene i bokelskere er hentet fra bokdatabasen, som eies av norske forlag samt Amazons baser.

Bokelskere har samme formål som LibraryThing, det vil si at lesere kan registrere hvilke bøker de har lest (og leser, ønsker seg mm), diskutere bøkene, kategorisere samt tagge (emneordsette) dem. Det vil si at man kan tenke seg at dersom disse dataene blir gjort tilgjengelig for gjenbruk av andre (som linked data eller via APIer) så kan man få et godt utgangspunkt for å lage lenge etterlengtede anbefalingstjenester, også for norske bøker. Det ønsker jeg meg til jul!
Kommentarer (1)  Permalink

Biblioteksystemer med åpen kildekode

Bilioteklaboratoriets arbeidsgruppe deltok 18. mai på den første konferansen om biblioteksystemer basert på åpen kildekode. Denne fant sted i London og var absolutt interessant for oss som kommer fra et land der det meste av slike systemer er proprietære.

Nå er presentasjonene fra konferansen lagt ut slik at andre også kan se dem.

Jeg synes det var svært mye interessant som kom fram på konferansen, de innleggene jeg personlig likte best var av Mike Taylor og Richar Wallis. Taylor, som jobber i Index Data, delte erfaringer fra 15 år med systemer basert på åpne kildekode som levebrød. Et av hans viktige poeng var påpekningen av at programvarefirmaer i stor grad tjener sine penger på brukerstøtte og service, ikke på lisensiering av programvare. En leverandør av åpen kildekode-programvare slipper også unna mange utgifter knyttet til kontroll og juridisk veiledning som er en forutsetning for å lisensiere proprietære programmer.

Richard Wallis kommer fra systemleverandøren Talis, men titulerte seg som "Technology Evangelist". Et spennende nytt produkt han presenterte var Juice, hvis formål er å gjøre det enkelt å legge på utvidelser til blant annet OPACer og enkelt gjøre det mulig å gjenbruke disse utvidelsene uavhengig av hvilken OPAC som ligger i bånn. Såvidt jeg forstår er det basert på enkel Javascript-kode som muliggjør sammensmelting ("mashup") av data fra andre kilder med de bibliografiske dataene i ens eget system. Wallis har også blogget om dette.
Kommentarer (0)  Permalink

Digitaliseringspolitikk

Kultur- og kirkedepartementet la 17. mars ut en melding om nettilgang til norsk kultur. Der skriver  de at "Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med forfattere, forlag og andre rettighetshavere, planlegger å tilgjengeliggjøre digitalt på internett alle bøker utgitt i Norge i tre tiår, nærmere bestemt fra 1790-99,1890-99 og 1990-99. Til sammen vil dette utgjøre ca. 50 000 bøker".
Dette er selvsagt utmerket! Men, så står det videre at vederlaget skal baseres på en pris per side, uten at det går frem om dette bare skal gjelde dokumenter som ikke er falt i det fri og videre at:

"Materialet tilgjengeliggjøres på Nasjonalbibliotekets nettsider slik at det kan leses på skjerm, men er ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift. Materialet vil være direkte søkbart via søkemotorer, men kun tilgjengelig for internettbrukere med norske IP-adresser."

Skal vi tolke teksten bokstavelig synes jeg at aktørene må få lov til å tenke gjennom problemstillingen en gang til. Skal virkelig norsk materiale som har falt i det fri kun være tilgjengelig for norske brukere for skjermlesing? Og, skal det i tillegg betales vederlag for dette materialet?

Dette er fullstendig ute av takt med opphavsrettstankegangen og, ikke minst, prinsipper om tilgjengelighet til litteraturen som bibliotekene har forvaltet i alle tider. Å lese innskannede tekster sidevis fra NBs server, i stedet for å kunne laste ned hele dokumentet til egen maskin for videre behandling - det skjønner jeg ikke at Nasjonalbiblioteket aksepterer!

[edit kl. 18.25 : Nå har det kommet et veldig avklarende og positivt svar fra Svein Arne Brygfjeld og Stig Bang fra Nasjonalbiblioteket på postlisten Biblioteknorge. Det viser seg at materiale falt i det fri fortsatt vil være fritt tilgjengelig fra NBs nettsted og at det også snart blir etablert "løsninger for at brukeren skal kunne laste ned PDF av slike verk" og at disse "skal kunne lastes ned direkte til egen maskin". Dette er det all grunn til å rose! Så får vi heller leve med at pressemeldingen var egnet til å forvirre]

Forøvrig har også Eirik Newth blogget utmerket om dette.
Beslektede poster:
Avtale om samarbeid om metadata-registrering for norske bøker
Å leke butikk
Åpenhet lønner seg ganske sikkert i lengden
Det virtuelle bibliotek
Kommentarer (1)  Permalink

Godt nytt år!

Vi går inn i Biblioteklaboratoriets tredje år. I fjor gjennomførte vi en workshop som vi fikk gode tilbakemeldinger på og vi har vært med på initieringen av Pode-prosjektet ved Deichman, der vi fungerer som referansegruppe. Vi har holdt en rekke styremøter, hvorav det siste også hadde internasjonale innslag - vi hadde Daniel Andersson og Oskar Andersson Laurin fra Stockholms stadsbibliotek og Mads Villadsen fra Statsbiblioteket i Danmark på besøk. Det var svært nyttig for oss å lære mer om likhetene og forskjellene på situasjonen i Skandinavia. Vi hørte om intitiativet Öppna biblioteket i Sverige og Summa, som er en søkemotor (med åpen kildekode) for samtidig søk i flere datakilder.

I 2009 håper vi på å fortsette det skandinaviske samarbeidet, kanskje ved å ha en felles workshop. Uansett håper jeg at det blir fortsatt vekst i allmenningen vår og vil takker alle bidragsyterne for innsatsen. Biblioteklaboratoriet er et kollektivt arbeid!

Kommentarer (4)  Permalink

Takk til Rigmor og velkommen til Jannicke

Jannicke Røgler har tatt over som ny leder av NBFs spesialgruppe for IKT (SIKT) etter Rigmor Haug. Vi gratulerer så mye! Som en konsekvens av dette tar Jannicke også over Rigmors plass i Biblioteklaboratoriets arbeidsgruppe. Velkommen skal du være, Jannicke! Og: mange takk for innsatsen, Rigmor! Vi håper at du vil fortsette med bibliotekteknologisk engasjement på nettstedet vårt
Beslektede poster:
Biblioteklaboratoriet blir!
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Biblioteklaboratoriets workshop is happening!
Allmenningen tar form
Forum laboratorium
Kommentarer (1)  Permalink

Vinnerne er kåret!

På møtet i Biblioteklaboratoriets arbeidsgruppe 10. desember kåret vi vinnerne av våre konkurranser. Det var i alt 8 bidrag, hvorav følgende ble vinnerne:

Asbjørn Risan vant mashup-konkurransen med en kobling av Bærum biblioteks lokalbildesamling og boksamling samt Google Maps

Anne-Lena Westrum vant konkurransen for beste mashup-idé med et forslag om å koble bibliografiske data med fulltekstdata (fra f.eks. Runeberg, Nasjonalbiblioteket eller Google books), musikk (via f.eks. musikkonline) og film (f.eks. filmarkivet).

Rurik Thomas Greenall vant konkurransen for beste biblioteknettsted med dette forslaget for NTNUs bibliotek.

Vi gratulerer vinnerne og takker samtidig alle som har sendt inn forslag til konkurransen!

Beslektede poster:
Utsatt frist for konkurransen
Kommentarer (3)  Permalink

Invitasjon til workshop i Bergen

Biblioteklaboratoriet inviterer i samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek til workshop i Bergen 12.-13. november! Formålet er å samle folk som er interessert i å utvikle nye løsninger for å tilgjengliggjøre bibliotekdata på World Wide Web, enten ved å tenke nytt om grensesnitt på bibliotekenes nettsteder eller ved å utforske nye måter å koble sammen våre data med andres. Noen stikkord: bibliotekdata via Google, anmeldelser koblet til bibliografiske poster, gjenskaping av mistet funksjonalitet fra kortkatalogen, anbefalingstjenester, brukerskapte emneord og biblioteket som digital sosial møteplass,

Dersom du synes dette er interessante problemstillinger å arbeide med og du har lyst til å tilbringe to dager med idémyldring i grupper, utarbeidelser av prosjektbeskrivelse, teknisk fikling og gode diskusjoner så er det bare å melde seg på. Det er et begrenset antall plasser og vi ønsker at det kommer deltagere fra såvel fagbibliotek- som folkebiblioteksektoren. Det er selvsagt også åpent for andre som er interessert i slike problemstillinger. I alt er det 20-25 plasser på workshopen.

Programmet er ennå ikke klart, men vil naturlig nok omfatte en stor grad av egeninnsats. Det vil i tillegg være innlegg til inspirasjon fra bl.a. høgskolelektor Unni Knutsen, som vil påpeke utfordringer/svakheter ved dagens systemer og foreslå tjenesteutvikling. Dessuten vil det være innledninger om bruk av teknologier som OAI/PMH, SRU/SRW og z39.50.

Workshopen vil finne sted i Bergen kongressenter. Pris kr. 1000 inkluderer lunsj begge dager og middag den 12. november. Eventuelt hotell må bestilles i tillegg, men det er mulighet for rabatt ved innkvartering på Scandic Bergen City hotell.

Påmeldinger kan sendes til med kopi til . Påmeldingsfrist: 20. oktober.
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Kommentarer (1)  Permalink

Utsatt frist for konkurransen

Vi har bestemt oss for å utvide fristen for å sende inn bidrag til konkurransene våre. Den nye fristen blir 1. desember. Dette skyldes at vi kommer til å arrangere en workshop i Bergen 12-13. november. Workshopen vil kretse rundt arbeid med ideer til nye biblioteknettjenester og tanken er at det skal resulterere i bidrag til konkurransene. Vi vil om kort tid komme med flere praktiske detaljer om workshopen, inkludert påmelding.

Beslektede poster:
Vinnerne er kåret!
Kommentarer (0)  Permalink

Sosial teknologi

Den danske bibliotekskolen arrangerer temadag om sosial teknologi den 27. september. Det blir innlegg fra forskere på feltet såvel som praktikere som vil dele erfaringer. På postlisten Biblioteknorge har Hans Martin Fagerli i den anledning etterlyst flere kritiske røster og empiriske basert kunnskap og Unni Knutsen har replisert med henvisninger til interessante presentasjoner på årets IFLA-møte.

Etter mitt syn så er målsetningen for oss som jobber bibliotekfaglig å tilrettelegge for at folk får tilgang til den informasjonen de ønsker så effektivt som mulig. Det vil være en rekke omstendigheter som man kan endre på for å øke effektiviteten, noen knyttet til bibliotekets eller informasjonssøkers økonomi, noen av teknologisk art, noen av kunnskapsorganisatorisk art, noen av referanseintervjuteknisk art osv. En fare jeg ser ved den store oppmerksomheten rundt såkalt sosial teknologi er at det blir teknologien som settes i fokus, framfor det sosiale, det å være brukerorientert.

Det beste eksempelet på dette er bibliotekenes og bibliotekarenes interesse for blogger: hva er så viktig ved bloggen som medium? Det må da være innholdet i det som publiseres på biblioteknettstedene og hvordan dette kan være til hjelp for brukerne som er viktig. Alt som kan publiseres på en blogg kan også publiseres på en vanlig nettside. Hvis det hadde vært problemstillinger knyttet til hvordan man skriver på web på en måte som virker fremmende for litteraturspredning som hadde blitt diskutert ville vi nærmet oss kjernen. Vi trenger ikke kurs i å blogge, vi trenger kurs i å litteratur- og informasjonsformidle!

Bibliotekene har imidlertid en rekke utfordringer med hensyn til effektiv bruk av teknologi for å imøtekomme brukernes ønsker. Et eksempel er utformingen av bibliotekenes kataloger: jeg skrev i et tidligere innlegg om manglende FRBRisering av katalogene, som blant annet kunne ha forenklet brukernes tilgang til bøker som finnes i flere utgaver.

Nok en sosioteknologisk utfordring er den dårlig merking av vesentlige elementer i bibliotekenes nettsteder. Man kan ikke forvente at brukerne intuitivt skjønner at aviser er tilgjengelig under merkelappen "atekst" eller at han eller hun kan fornye lån og gjøre reserveringer under "Mappa mi".

Verken implementering av FRBR eller utforming av gode grensesnitt er riktignok regnet som "2.0"-aktiviteter, men formålet med Biblioteklaboratoriet er å tilrettelegge for utvikling av bedre bibliotektjenester på nettet. Dette innebærer eksperimentering og evaluering. Vi har to konkurranser pågående, om beste mashup og beste grensesnitt - begge initierer eksperimenter. Vi har behov for empiriske undersøkelser, tre masteroppgaver ved bibliotekstudiene (lenke følger når oppgavene blir tilgjegengliggjort) evaluerte sosial teknologi-løsninger, selv om ingen av disse var bibliotekskapt.

Unni nevner to eksempler på å samle brukerskapt materiale initiert av det australske nasjonalbiblioteket, People Australia og PictureAustralia (PDF). Begge prosjektene tar sikte på få data fra brukerne i form av henholdsvis personopplysninger og bilder som skal supplere andre mer autoritære kilder. Formålet er å dokumentere landets kulturarv og er spennende prosjekter der det sosiale synes å være viktigst.
Kommentarer (0)  Permalink

Mitt nettbibliotek

Biblioteksentralen har utlyst midler til folkebibliotek som ønsker å tilby nye nettbaserte tjenester - veldig bra! Inntil 1 million kroner er BS villige til å bruke, det burde absolutt være mulig å lage ting som smaker av fugl. Det er også forbilledlig at det kreves at det "skal utarbeides materiale som kan stilles til rådighet for alle norske bibliotek både på det tekniske området og innholdsmessige løsninger" og videre at "Løsningene som prosjektet utarbeider må ha overføringsverdi og kunne brukes av alle typer bibliotek og kunne leses i de mest brukte nettleserne".
Fristen går ut om to uker, her er det viktig å kjenne sin besøkelsestid!
Beslektede poster:
Avtale om samarbeid om metadata-registrering for norske bøker
Kommentarer (0)  Permalink
Next1-10/11

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS