For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Interessant frokostmøte om offentlige data

Under et frokostmøte i dag tidlig lanserte teknologirådet rapporten "Fra Altinn til alt ut? - Offentlige data for innovasjon og demokrati" (pdf). Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, som var invitert for å kommentere rapporten, svarte umiddelbart på en av rapportens anbefalinger da hun kunngjorde en mye etterspurt norsk variant av amerikanske data.gov og britiske data.gov.uk: data.norge.no!

Dette er en portal hvor man skal kunne finne opplysninger om tilgjengelige offentlige datakilder. Tiltaket kan sees i lys av trenden hvor man anser at data produsert med offentlige midler også bør gjøres fritt tilgjengelig for dem som indirekte har betalt for det hele. Dette skal bidra til transparens, demokrati, effektivisering og innovasjon. Det er selvsagt snakk om kjente og populære datakilder som yr.no, Kartverket og SSB, men også om "kultur"-data av den typen bibliotekene sitter på.

Det var ikke mange bibliotekarer tilstede på frokostmøtet, men biblioteksektoren kjenner forhåpentligvis sin besøkelsestid når datakilder skal registreres i portalen.

PS. Under evenementets paneldebatt brukte Trine Skei Grande NBDigital som et eksempel på at vi i offentlig forvaltning har en "grunnholdning som ikke er bra". Hun baserte utsagnet på egen erfaring med tjenesten og at data som er falt i det fri ikke er tilgjengeliggjort på en skikkelig måte i henhold til krav om norsk IP-adresse og reduserte bruksmuligheter. Gehalten i disse påstandene må hun eventuelt svare for selv, men poenget hennes om at tilgjengeliggjøring av data er noe som er uvant for mange deler hun med konklusjonen i rapporten "Fakta først" (pdf) fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen som har undersøkt blant annet akkurat det.

PSII. Mange var opptatt av kvalitet på data, datasett og strukturene som omgir dem. Det handler selvsagt om kompetanse. Ingen nevnte bibliotekarer, men det vil forhåpentligvis snart forandre seg:)

PSIII. Flere av debattantene nevnte offentlig finansiert forskning som del av det som nå bør tilgjengeliggjøres for fri bruk. Open Access eller institusjonelle arkiv ble ikke nevnt direkte, men her bør nok flere snakke sammen.
Kommentarer (1)  Permalink

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS