For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Elsevier-mos!

Nå kan du lage lapskaus av Elsevier-data - og tjene penger på det! Elsevier har lansert et API for artikkel- og tidsskriftdata, og for å skape blest rundt dette tilbudet har de nå satt i gang konkurransen Article 2.0 Contest, der de beste bidragene kan vinne henholdsvis USD 4.000, 2.000 og 1.000!

Elsevier Labs is inviting creative individuals who have wanted the opportunity to view and work with journal article content on the web to enter the Elsevier Article 2.0 Contest. Each contestant will be provided online access to approximately 7,500 full-text XML articles from Elsevier journals, including the associated images, and the Elsevier Article 2.0 API to develop a unique yet useful web-based journal article rendering application. What if you were the publisher? Show us your preference!

Før man starter kan det sikkert være lurt å kikke på noen eksempel-applikasjoner, Terms of Use for APIet, samt reglene for konkurransen. Fristen for å sende inn bidrag er 31. desember 2008.

Les omtale av konkurransen på ProgrammableWeb.

Beslektede poster:
Nye konkurranser!
Kommentarer (4)  Permalink

Kravspesifikasjon 2.0

Omtrentlig 10 år etter at bibliotek.dk og bibliotek.se ble etablert i våre naboland ser det endelig ut til det skal lanseres en sentralisert tjeneste mot Norges bibliotekkataloger. ABM-utvikling og Nasjonalbibliotekets prosjekt Biblioteksøk er inne i sin andre fase - utviklingen av en pilot - som etter planen skal munne ut i en tredje fase og arbeid med en 1. lansering i 2010. Rapporten fra den første fasen som ble avsluttet i sommer er spennende lesning, kanskje særlig vedleggene som blant annet angir et sett av funksjonelle og tekniske kravspesifikasjoner. Spesifikasjonene tar innover seg og krever mye av den moderne funksjonaliteten som allerede eksisterer i samsøktjenester som bibliotek.dk og Worldcat, i et biblioteksystem som Koha og i søkesystemer som VuFind og Summa. Sistnevnte system, hvis kildekode nylig er tilgjengeliggjort, vurderes også som teknisk plattform for Biblioteksøk. Det lover bra!

Samtidig er det naturlig nok en del funksjonalitet og tekniske løsninger som ikke nevnes i disse spesifikasjonene, og en del av den planlagte funksjonaliteten har like naturlig fått en lav prioritet. Prosjektet skal tross alt gjennomføres og må prioritere. Det betyr allikevel ikke at brukere og bibliotekarer som har nedlagt adskillig tid både på utsiden og innsiden av dagens kataloger ikke bør ønske seg full pakke. I alle fall bør vi formidle i klare ordelag hva det er vi ønsker oss basert på egne og lange erfaringer; funksjoner som kanskje ikke inngår i Biblioteksøks kravspesifikasjon eller funksjoner fra denne som vi vil understreke at er viktige å få på plass så fort som mulig. Eller kanskje funksjoner vi ønsker oss i  eksisterende biblioteksystemer.

I rapportens hoveddel påpekes det da også at Biblioteksøk er avhengig av å etablere en god dialog med beslutningstakere ute i bibliotekene. Det ønsker vi nå å bidra til i Biblioteklaboratoriet ved å utarbeide en slags kravspesifikasjon 2.0, et sett av brukergenererte krav og ønsker. Vi har opprettet en side i allmenning (wikien) vår hvor alle er velkomne til å dele sine erfaringer med dagens kataloger i form av å uttrykke krav og ønsker for en fremtidig katalog. Slik håper vi ikke bare å bidra til å gi Biblioteksøk, men også de tradisjonelle systemleverandørene en pekepinn på hvor landet bør ligge.

Dette er dermed en oppfordring til å ta en tur til allmenningen for å bidra til en bred og generell kravspesifikasjon til en moderne bibliotekkatalog.
Kommentarer (0)  Permalink
1-2/2

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS