For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Workshop-program

Programmet for Biblioteklaboratoriets workshop 19. og 20. juni er nå klart, og det er stadig plasser igjen. For påmelding og en mer detaljert beskrivelse av formål og innhold se forrige innlegg på disse sidene.

Torsdag 19. juni
10.00 Åpning ved Nils Pharo
10.15 Introduksjon av mash-up-prosjekt ved Anne Karine Sandberg
11.15 Web services ved Tor Arne Dahl
12.00 Introduksjon til arbeidsform og -grupper på workshopen
12.30 Lunsj
13.30-19.00 Workshop (med pauseinnslag)
19.30 Middag

Fredag 20. juni
09.00 NORMARC vs. MARC21 ved Unni Knutsen
10.00 FRBRisering av bibliotekdata ved Trond Aalberg
11.00 Workshop
12.00 Lunsj
13.00 Workshop
14.30 Oppsummering

PS. Lunsj er inkludert i påmeldingsavgiften. Biblioteklaboratoriet spanderer middag på deltakerne torsdag. Velkommen.
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (0)  Permalink

Biblioteklaboratoriets Workshop #2

Biblioteklaboratoriet inviterer til sin andre workshop!

Når det stilles spørsmål om hva som egentlig er bibliotekarers og bibliotekets rolle i vår nettbaserte samtid,  er svaret ofte at også brukere på jakt etter kvalitet i søppelberget av digital informasjon trenger veiledning og systematisering. Kanskje mer enn noen gang før. workshop     

I teorien høres dette fornuftig ut. I praksis må vi vel innrømme at det er et stykke igjen til at både bibliotekaren og biblioteket fungerer skikkelig godt på nettet. Utgangpunktet er bra, men egnede verktøy og tilhørende kompetanse må utvikles kontinuerlig. Ofte er bibliotekaren prisgitt rigide datasystemer som ikke kan tilby samme brukskvalitet som tilsvarende kommersielle tjenester som er gratis for sluttbrukerne. Biblioteklaboratoriet inviterer derfor alle som vil ta skjeen i egen hånd og ivrer for en bibliotek-teknologisk utviking til workshop og dugnad.

ABM-utvikling har gitt økonomisk støtte til å videreutvikle vinnerbidraget fra fjorårets mash-up-konkurranse i Biblioteklaboratoriets regi. I dette prosjektet skal det utvikles en pilot for et grensesnitt som i større grad enn dagens online-kataloger gir brukeren anledning til å «sluttføre en transaksjon» i det digitale biblioteket. Tanken er at brukeren ikke bare skal ledes til metadata som beskriver bibliotekets fysiske samling, men også til annen informasjon som kan knyttes til samlingenes innhold. Dette skal blant annet muliggjøres gjennom å koble – eller «mashe opp» om man vil – bibliotekdata med innhold fra eksterne leverandører av innhold. Tenk film, musikk, Wikipedia etc.

Biblioteklaboratoriet fungerer som referansegruppe i dette prosjektet, der kildekoden skal gjøres åpen og tilgjengelig for allmenn bruk og utvikling. Vi ønsker derfor, blant annet gjennom denne workshoppen, å invitere bibliotekmiljøet til å bidra med innsikt og erfaring som kan komme alle til gode. For å kunne gjennomføre prosjektet trengs blant annet større innsikt i hvilke teknologier som foreligger, og i hvordan man kan gjøre nytte av dem. Workshoppens hovedanliggende vil være å dokumentere og samle slik innsikt i vår allerede godt etablerte wiki, Allmenningen.

Under workshoppen vil deltakerne gruppevis få anledning til sette opp og undersøke søkesystemer som VUFind, Summa og LibraryFind. Vi skal undersøke ulike API-er og Web Services fra eksterne datakilder som for eksempel Bokkilden, LibraryThing og Wikipedia, og vil også forsøke å kartlegge hvilke tjenester dagens biblioteksystemer tilbyr for utveksling av bibliotekdata.

I tillegg til at det ferske (og foreløpig navnløse – kom gjerne med forslag til navn!) mash-up-prosjektet vil bli gitt en nærmere presentasjon, vil det også holdes mer generelle innledninger om fagaktuelle problemstillinger som NORMARC versus MARC21, Web Services, FRBRisering av bibliotekdata etc.

Forrige workshop viste et stort behov for å samles og prate om disse tingene. Her byr det seg altså en mulighet til å gjøre akkurat det, for læring og utveksling av erfaring.  Og det hele blir selvsagt moro og sosialt, med middag og forfriskninger på kveldstid. Med andre ord: Noe bortimot en perfekt start på sommeren!

Alle er hjertelig velkomne, men – OBS OBS – her er det begrenset med plasser.
(Det vil snart foreligge et utfyllende program.)

Tid: 19. og 20. juni
Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs og konferansesenteret
Pris: 500 kroner
Påmelding: kurs@jbi.hio.no
Påmeldingsfrist: 6. juni

Med vennlig hilsen
Biblioteklaboratoriet

Aktuelle lenker:
  • Mash-up prosjektet i Allmenningen
  • VuFind
  • Summa
  • LibraryFind
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Kommentarer (1)  Permalink
1-2/2

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS