For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Kan du anbefale et Content managment system?

Biblioteklaboratoriet har fått en forespørsel om anbefalinger av såkalte Content managment systemer (CMS)/publiseringsverktøy.

Det finnes et utall slike systemer, og formålstjeneligheten varierer. Valget avhenger av ihvertfall tre faktorer: formål/kravspesifikasjon (hva nettsidene skal og bør kunne gjøre), drifts- og utviklingskompetanse (hvilke tekniske kunnskaper sitter den aktuelle institusjonen/prosjektet på) og pris.

Mange systemer er gratis nedlastbare og relativt fleksible, slik som systemet Biblioteklaboratoriets nettsted bygger på, XSLT-baserte Flux CMS samt andre åpen kildekodesystemer som Joomla og Drupal. Disse krever i ulik grad egen kompetanse. Andre koster penger og avhenger mer av utbyders kompetanse og tilpasninger.

Mange baserer også nettstedene sine på wiki-systemer og bloggverktøy som Wordpress (nå vel også lansert som et frittstående "publishing"-system) istedenfor tyngre CMS-systemer, selv om mange CMS`er også tilbyr både wiki og bloggintegrasjon.

Den konkrete forespørselen reiser i tillegg en interessant problemstilling; et ønske om å integrere bruk av bibliotekets husholdningssystem. (Dette avhenger vel av tilgangen på egne bibliografiske data i et formålstjenelig format?)

I tillegg skal sidene være brukervennlige når det gjelder oppdatering av innhold og aller helst muliggjøre enkel integrasjon av web-2.0-tjenester.

Ettersom dette er relevante spørsmål i forhold til bibliotekets utvikling på Nettet tar jeg sjansen på å videreføre henvendelsen til Biblioteklaboratoriets allmennhet:

Noen som har erfaringer og anbefalinger (eventuelt advarsler) i forhold til CMS-systemer og kanskje spesielt i forhold til integrasjon med biblioteksystem?

Kommentarer (6)  Permalink

Hvem eier katalogpostene?

I diskusjonen om Web og Bibliotek 2.0 er datadeling et viktig tema. (For egen del synes jeg dette er mye mer spennende enn blogging.) Biblioteksektoren har på mange måter vært i front her med Z39.50-protokollen som har en historie tilbake fra før World Wide Web ble introdusert.

Kort fortalt er Z39.50 en protokoll som beskriver hvordan klientdatamaskiner kan hente katalogposter fra en hvilken som helst tjenerdatamaskin som tilbyr slike data. Den typiske bruken av Z39.50 er ved fellessøk mot ulike biblioteksystemer. I Norge har vi NorZIG, som står for Norsk Z39.50 Interessegruppe, som sørger for at de norske biblioteksystemene kan levere bibliografiske poster noenlunde ensartet.

Dette er ikke det eneste bruksområdet for Z39.50. Protokollen kan også brukes for å «kopikatalogisere», eller «stjæle poster» som Unni Knutsen skriver om i sin masteroppgave Ut og stjæle poster? (PDF). Dette er rasjonelt for den som katalogiserer, men er lite benyttet i Norge i dag, først og fremst på grunn av manglende støtte i norske biblioteksystemer. I Mikromarc 3 og Koha er dette standardmåten for katalogisering, men i norsk sammenheng har vi en konflikt mellom teknologiske muligheter og eierskapet til katalogpostene. Mange bibliotek abonnerer på Bibbi-poster fra Biblioteksentralen, som på den ene siden sikrer kvalitet på postene, men på den annen side hindrer kopiering. Dette er så vidt jeg vet årsaken til at Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ikke tilbyr MARC-visning av katalogposter. Vi kommer ikke langt med Bibliotek 2.0-tjenester med slik skjuling av katalogpostene. Etter min mening bør produksjon av kvalitetsposter være en nasjonal oppgave, og disse postene skal kunne flyte fritt inn og ut av webløsninger, uansett om det er offentlige eller kommersielle tjenester. Kan noen snart ta tak i dette problemet? ABM-utvikling?

Z39.50 er som nevnt en gammel protokoll som ikke lenger er «state of the art» i forhold til hvordan webteknologien har utviklet seg. Z39.50 er rett og slett lite «mashup-vennlig», for å sitere Ole Husby fra Bibsys på Kunnskapsorganisasjon 2.0-konferansen tidligere i år. I dag er det utveksling av XML-data via web services som gjelder. I biblioteksektoren kan Z39.50 erstattes med SRU (Search/Retrieval via URL), som nettopp har disse egenskapene. SRU drøftes på alle møter i NorZIG, men ingen norske biblioteksystemer har støtte for denne protokollen per i dag. Min oppfordring er at bibliotekene må begynne å etterspørre SRU, slik at vi kan få fortgang i implementeringen. Dette vil gjøre det mye enklere også for amatørprogrammerere å lage tjenester som tar i bruk bibliografiske poster. Jeg kan ikke garantere at vi får en oppblomstring av innovative bibliotektjenester, men det åpner i det minste opp «katalogsiloene» for andre.

På masterstudiet ved bibliotekutdanningen har studenter laget mashups av bibliografiske poster fra Library of Congress via SRU-protokollen og data fra Amazon. Neste år vil vi gjerne hente data fra norske bibliotekkataloger!
Kommentarer (8)  Permalink

Allmenningen tar form

Biblioteklaboratoriets allmenning/wiki-sider begynner endelig å ta form. På forsiden henvises det nå til fire kategorier hvor folk oppfordres til å bidra med innhold. Disse kategoriene er:

  • Hvordan?; hvor vi ønsker at folk deler erfaringer fra implementering og bruk av ulike teknologier
  • Hæ?; hvor vi ønsker at folk bidrar til å lage en bibliotek-teknisk ordliste
  • Tjenester; hvor vi ønsker oss beskrivelser av tjenester og nettsteder som kan være relevante i et laboratoriearbeid
  • Folk og organisasjoner; hvor vi ønsker at bidragsytere og relevante organisasjoner presenterer seg selv (eller andre) i den hensikt å bidra til et mer oversiktlig miljø og nettverk

I tillegg til disse kategoriene har vi en prosjektportal hvor man kan presentere egne prosjekter og aktiviteter som ikke nødvendigvis faller inn under en bestemt kategori.

Utover dette er det selvsagt fritt frem for opprettelse av nye kategorier og artikler. Like selvsagt er det at alle er hjertlig velkomne med slike bidrag.

Beslektede poster:
Takk til Rigmor og velkommen til Jannicke
Biblioteklaboratoriet blir!
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Biblioteklaboratoriets workshop is happening!
Forum laboratorium
Kommentarer (0)  Permalink

Invitasjon til workshop i Bergen

Biblioteklaboratoriet inviterer i samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek til workshop i Bergen 12.-13. november! Formålet er å samle folk som er interessert i å utvikle nye løsninger for å tilgjengliggjøre bibliotekdata på World Wide Web, enten ved å tenke nytt om grensesnitt på bibliotekenes nettsteder eller ved å utforske nye måter å koble sammen våre data med andres. Noen stikkord: bibliotekdata via Google, anmeldelser koblet til bibliografiske poster, gjenskaping av mistet funksjonalitet fra kortkatalogen, anbefalingstjenester, brukerskapte emneord og biblioteket som digital sosial møteplass,

Dersom du synes dette er interessante problemstillinger å arbeide med og du har lyst til å tilbringe to dager med idémyldring i grupper, utarbeidelser av prosjektbeskrivelse, teknisk fikling og gode diskusjoner så er det bare å melde seg på. Det er et begrenset antall plasser og vi ønsker at det kommer deltagere fra såvel fagbibliotek- som folkebiblioteksektoren. Det er selvsagt også åpent for andre som er interessert i slike problemstillinger. I alt er det 20-25 plasser på workshopen.

Programmet er ennå ikke klart, men vil naturlig nok omfatte en stor grad av egeninnsats. Det vil i tillegg være innlegg til inspirasjon fra bl.a. høgskolelektor Unni Knutsen, som vil påpeke utfordringer/svakheter ved dagens systemer og foreslå tjenesteutvikling. Dessuten vil det være innledninger om bruk av teknologier som OAI/PMH, SRU/SRW og z39.50.

Workshopen vil finne sted i Bergen kongressenter. Pris kr. 1000 inkluderer lunsj begge dager og middag den 12. november. Eventuelt hotell må bestilles i tillegg, men det er mulighet for rabatt ved innkvartering på Scandic Bergen City hotell.

Påmeldinger kan sendes til med kopi til . Påmeldingsfrist: 20. oktober.
Beslektede poster:
Datautveksling
En liten oppsummering
Mashup i praksis: Pensumhjelpen
Workshop-program
Biblioteklaboratoriets Workshop #2
Kommentarer (1)  Permalink
1-4/4

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS