For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Utsatt frist for konkurransen

Vi har bestemt oss for å utvide fristen for å sende inn bidrag til konkurransene våre. Den nye fristen blir 1. desember. Dette skyldes at vi kommer til å arrangere en workshop i Bergen 12-13. november. Workshopen vil kretse rundt arbeid med ideer til nye biblioteknettjenester og tanken er at det skal resulterere i bidrag til konkurransene. Vi vil om kort tid komme med flere praktiske detaljer om workshopen, inkludert påmelding.

Beslektede poster:
Vinnerne er kåret!
Kommentarer (0)  Permalink

Forum laboratorium

Biblioteklaboratoriet har blitt forespurt om vi ikke kan legge til rette for ett forum på nettstedet. Slik laboratoriet er lagt opp nå er det mulighet for deltakelse i kommentarene til bloggpostene og på wiki`en, samt ved direkte henvendelse per e-post. Et forum lar seg selvsagt teknisk gjøre, og vil gi interesserte ytterligere rom for diskusjon og mulighet for en mer direkte form for deltakelse.

Prosjektgruppa oppfordrer allikevel til en meningsutveksling om dette. Kan det f.eks hende at et slikt forum bidrar til parallellvirksomhet i vårt relativt begrensede bibliotekmiljø; at det allerede eksisterer tilstrekkelige diskusjonsmuligheter andre steder? Eller trenger f.eks. miljøet et nytt sted å rette mer konkrete tekniske spørsmål til?

Det kan vel også hende at et slikt forum vil få en begrenset benyttelse, og er det ikke da bedra å samle trådene på færre steder, f.eks. på wiki`en?

Før Biblioteklaboratoriet eventuelt oppretter et forum ønsker vi som antydet å lufte stemninga litt. Er det noen som mener noe om dette, som ønsker eller som ikke ønsker seg et forum tilknyttet nettstedet vårt?
Beslektede poster:
Takk til Rigmor og velkommen til Jannicke
Biblioteklaboratoriet blir!
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Biblioteklaboratoriets workshop is happening!
Allmenningen tar form
Kommentarer (3)  Permalink

Alternativ OPAC

VuFindDet går an å tenke alternativt når katalogdataene skal tilgjengeliggjøres på Nettet!

VuFind er en nylig lansert OPAC-"erstatning" basert på åpen-kildekode og effektive søketeknologier (AJAX, SoLr). Folkene bak - fra Falvey Memorial Library ved Villanova University (VU), Philadelphia - bedyrer å ha utviklet et web 2.0-verktøy "for biblioteker av biblioteker", og etter en titt på demo'en virker prosjektet svært lovende. VuFind tilbyr blant annet en rekke moduler som inkluderer ulike materialetyper i søket, en ekstra fassetert resultatliste som gir brukeren et godt utgangspunkt for videre innsnevring, og ikke minst en enkel og oversiktelig design.

Ettersom VuFind bygger på åpen-kildekode, og dermed kan tilpasses særskilte behov og tekniske omgivelser, er det jo lov å håpe at dette kan bidra til å sette fart på utviklingen av bibliotekenes tilstedeværelse på nett.
Beslektede poster:
En åpen husholdning
FRBRisering av bibliotekkatalogene
Kommentarer (2)  Permalink

Sosial teknologi

Den danske bibliotekskolen arrangerer temadag om sosial teknologi den 27. september. Det blir innlegg fra forskere på feltet såvel som praktikere som vil dele erfaringer. På postlisten Biblioteknorge har Hans Martin Fagerli i den anledning etterlyst flere kritiske røster og empiriske basert kunnskap og Unni Knutsen har replisert med henvisninger til interessante presentasjoner på årets IFLA-møte.

Etter mitt syn så er målsetningen for oss som jobber bibliotekfaglig å tilrettelegge for at folk får tilgang til den informasjonen de ønsker så effektivt som mulig. Det vil være en rekke omstendigheter som man kan endre på for å øke effektiviteten, noen knyttet til bibliotekets eller informasjonssøkers økonomi, noen av teknologisk art, noen av kunnskapsorganisatorisk art, noen av referanseintervjuteknisk art osv. En fare jeg ser ved den store oppmerksomheten rundt såkalt sosial teknologi er at det blir teknologien som settes i fokus, framfor det sosiale, det å være brukerorientert.

Det beste eksempelet på dette er bibliotekenes og bibliotekarenes interesse for blogger: hva er så viktig ved bloggen som medium? Det må da være innholdet i det som publiseres på biblioteknettstedene og hvordan dette kan være til hjelp for brukerne som er viktig. Alt som kan publiseres på en blogg kan også publiseres på en vanlig nettside. Hvis det hadde vært problemstillinger knyttet til hvordan man skriver på web på en måte som virker fremmende for litteraturspredning som hadde blitt diskutert ville vi nærmet oss kjernen. Vi trenger ikke kurs i å blogge, vi trenger kurs i å litteratur- og informasjonsformidle!

Bibliotekene har imidlertid en rekke utfordringer med hensyn til effektiv bruk av teknologi for å imøtekomme brukernes ønsker. Et eksempel er utformingen av bibliotekenes kataloger: jeg skrev i et tidligere innlegg om manglende FRBRisering av katalogene, som blant annet kunne ha forenklet brukernes tilgang til bøker som finnes i flere utgaver.

Nok en sosioteknologisk utfordring er den dårlig merking av vesentlige elementer i bibliotekenes nettsteder. Man kan ikke forvente at brukerne intuitivt skjønner at aviser er tilgjengelig under merkelappen "atekst" eller at han eller hun kan fornye lån og gjøre reserveringer under "Mappa mi".

Verken implementering av FRBR eller utforming av gode grensesnitt er riktignok regnet som "2.0"-aktiviteter, men formålet med Biblioteklaboratoriet er å tilrettelegge for utvikling av bedre bibliotektjenester på nettet. Dette innebærer eksperimentering og evaluering. Vi har to konkurranser pågående, om beste mashup og beste grensesnitt - begge initierer eksperimenter. Vi har behov for empiriske undersøkelser, tre masteroppgaver ved bibliotekstudiene (lenke følger når oppgavene blir tilgjegengliggjort) evaluerte sosial teknologi-løsninger, selv om ingen av disse var bibliotekskapt.

Unni nevner to eksempler på å samle brukerskapt materiale initiert av det australske nasjonalbiblioteket, People Australia og PictureAustralia (PDF). Begge prosjektene tar sikte på få data fra brukerne i form av henholdsvis personopplysninger og bilder som skal supplere andre mer autoritære kilder. Formålet er å dokumentere landets kulturarv og er spennende prosjekter der det sosiale synes å være viktigst.
Kommentarer (0)  Permalink
1-4/4

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS