For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Samsøk

På det nye Drammensbibliotekets søkesider får brukeren beskjed om at biblioteket er "en sammenslutning av flere bibliotek" og at det derfor må søkes i "to separate biblioteksystemer", henholdsvis i Bibsys og Bibliofil. Dette er på mange måter en uvant praksis i en bibliotekbrukers hverdag, og litt tungvint i henhold bibliotekarenes daglige dont vil jeg anta. Det hele vitner kanskje også om at bibliotekfeltet henger litt etter, teknisk sett.

Drammensbiblioteket har blitt flott og er et flaggskip. Derfor er et funksjonelt samsøk, ikke bare noe en moderne nettbruker tar for gitt, men også noe som de aktuelle systemleverandørene i det ytterste bør bestrebe seg på å få til - og helst litt fort. Hva som gjør at samsøket ennå ikke er på plass vites ikke, men jeg regner med (og håper på) at problemet har tekniske årsaker og ikke bunner i noen form for samarbeidsvegring.

-
Jeg gleder meg uansett til en sømløs fremtid basert på funksjonelle protokoller, samt fritt tilgjengelige og selvsagt standardiserte bibliotekdata ;)

Kommentarer (4)  Permalink

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS