For utvikling av bibliotekdata og sosial teknologiTanker & nyheterAllmenningOm oss

Velkommen til laboratoriet! Tanker & nyheter:

Hjelp til selvhjelp

Biblioteklaboratoriet har satt seg fore å skape blest og aktivitet blant bibliotekarer med interesse for bibliotekenes teknologiske praksis og fremtoning; være seg alt fra hvordan bibliotekene presenterer seg selv gjennom hjemmesider, til hvordan bibliotekenes inventar og data lar seg gjenfinne og bruke i en digital kontekst.

Et slikt prosjekt støter umiddelbart på noen problemstillinger. Hvilken frihet har egentlig bibliotekarer til å presentere bibliotekene sine og til å leke med egne katalogdata? Har bibliotekarer i det hele tatt gjennom sine respektive biblioteksystemer rådighet over egne ressurser? Bloggen Opp Amaryllis har nylig satt søkelys på problemstillingen under den mer en antydende overskriften Biblioteksystemenes tyranni, på bakgrunn av diskusjoner som har foregått sporadisk i ulike bibliotekmiljøer. Dette er bra, for jeg vil påstå at slik situasjonen er i dag har ikke bibliotekarer den friheten som skal til. Ikke til å benytte sine egne data slik de vil, men dermed heller ikke til å skape gode forutsetninger for teknologisk kompetanse og et bibliotekarfaglig kreativt miljø.

Det skal sies at ikke problemet bare ligger hos systemleverandørenes produkter og disses lukkede natur som forhindrer tilgang og kreativ bruk. For noen kan det like gjerne bero på en moderinstitusjons IT-politikk som krever tilpasning til en bestemt hjemmesidestruktur eller serverplassering. For mange folkebibliotek hvis tekniske råderett er underlagt kommunale IT-avdelinger gjelder nok ofte begge deler.

Jeg ønsker ikke her å gå konfrontativt til verks. Jeg håper heller at Biblioteklaboratoriet kan samle så mange bibliotekarfaglige ressurser som mulig, også blant systemleverandørene. Det er prosjektet avhengig av. Jeg håper allikevel at prosjektet kan bidra til å skape en aktivitet og interesse blant bibliotekarer og brukere som videre kan fordre en større åpenhet hos de som besitter makt innenfor dette området. Så lenge ikke bibliotekarer har tilgang til egne ressurser kan man heller ikke vente av dem at de skal ta en spesielt aktiv del i den bibliotekfaglige teknologiske utviklingen. Og at de gjør akkurat det er vesentlig for fremtiden til både bibliotekene, deres moderinstitusjoner, og systemleverandørene.

Beslektede poster:
Takk til Rigmor og velkommen til Jannicke
Biblioteklaboratoriet blir!
Biblioteklaboratoriets workshop has happened
Biblioteklaboratoriets workshop is happening!
Allmenningen tar form
Kommentarer (1)  Permalink

2007-11-08 13.46

Powered by Flux CMS